Alle, door Hillegersbergse Passage BV en ACTive Real Estate BV en/of de aan ACTive Real Estate BV gelieerde bedrijven en de bedrijven waarvoor ACTive Real Estate BV de directievoering verzorgt, gefabriceerde websites zijn auteurs-rechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van ACTive Real Estate BV en na duidelijke bronvermelding.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren -en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij  ACTive Real Estate BV en/of een van de aan ACTive Real Estate BV gelieerde bedrijven, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en / of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, verveelvoudigen, door te sturen, distribueren en/of bewerken.