We nemen uw privacy zeer serieus

Hillegersbergse Passage BV en ACTive Real Estate BV en/of de aan ACTive Real Estate BV gelieerde bedrijven en de bedrijven waarvoor ACTive Real Estate BV de directievoering verzorgt (hierna "ACTive") hecht/hechten er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. ACTive vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten, of als wij u in het kader van marketing activiteiten persoonlijk zouden willen benaderen.

De verwerkte persoonsgegevens kunnen, al naar gelang het product of de dienst die het betreft, verschillen. ACTive verwerkt uw persoonsgegevens o.a. ten behoeve van de door haar aangeboden diensten en voor het uitvoeren van activiteiten (marketing e.d.) gericht op projecten en bedrijfsvoering van ACTive.

Wij verwerken in voorkomende gevallen steeds slechts die persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn. M.a.w. we zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die adequaat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. ACTive kan voor de optimalisering van haar diensten aan derden toegang geven tot uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om een optimale service te garanderen.

We kunnen gebruik maken van derde partijen om de advertenties voor ons uit te serveren. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van cookies en action tags (ook bekend als enkele pixel-gifs of webbakens) om de doeltreffendheid van de campagne te meten. Alle informatie die deze derde partijen verzamelen, is volledig anoniem.

Verder geldt zoals gezegd dat iedere verwerking in overeenstemming is met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

ACTive behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

Recht van verzet
Tenslotte wijzen wij erop, dat indien u niet door ACTive benaderd wilt worden met informatie over onze diensten en producten, u dit kosteloos, schriftelijk kunt melden bij:

ACTive Real Estate BV
Stoomloggerweg 8c
3133 KT Vlaardingen